UWAGA!!! SKLEP PRZENIESIONY NA NOWY ADRES: www.sklepgobio.pl - SZCZEGÓŁY NA STRONIE GŁÓWNEJ. 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.gobio.rybnik.pl

 

 PROSIMY NIE DOKONYWAĆ ZAKUPÓW NA TEJ STRONIE SKLEPU - POWSTAŁA NOWA STRONA POD ADRESEM www.sklepgobio.pl, na której znajdują się aktualne ceny i stany magazynowe. Zapraszamy na nową stronę i przepraszamy za niedogodności.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.gobio.rybnik.pl, jest Firma F.H.U.P.”MARKSTEP” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 17/29, zarejestrowana pod numerem NIP: 6421709495 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON 278036703. 

Numer telefonu 0-32 72650 75, 513 194 300, e-mail: gobiorybnik@interia.eu

2.Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 128MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Mozilla, Internet Explorer, Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy zamówienia.

3.Ceny wszystkich produktów wystawionych w sklepie www.gobio.rybnik.pl są cenami brutto. Ceny te wyrażone są w złotych polskich.

4.Ceny oraz opisy widoczne na stronie internetowej www.gobio.rybnik.pl stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub mailową.

5.Cena widoczna przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego www.gobio.rybnik.pl, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

7.Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.gobio.rybnik.pl  są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. 

8.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie sklepu internetowego www.gobio.rybnik.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.W przypadku wyprzedaży lub sprzedaży produktów objętych promocją, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do momentu wyczerpania zapasów objętych daną formą sprzedaży.

 

TRANSAKCJA

1.Zamówienia w sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu, aby złożyć zamówienie wystarczy  postępować zgodnie 

z instrukcją na stronie internetowej umieszczonej w zakładce „JAK KUPOWAĆ”

2.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres wysyłki, adres email oraz telefon kontaktowy.

3.Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową lub telefoniczną nie później niż w ciągu 24h (w dni robocze: od Poniedziałku do Piątku, zamówienia złożone w Piątek po godzinie 12:00, potwierdzimy do godziny 14:00 w Poniedziałek) od złożenia tego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Wędkarstwo Hurt Detal „GOBIO” 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 158, może to także zrobić drogą mailową na adres reklamacje@gobio.rybnik.pl  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełnione i podpisane oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, firma F.H.U.P. „MARKSTEP” Marek Stepnowski zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma F.H.U.P. „MARKSTEP” Marek Stepnowski zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu (w przypadku zakupu na fakturę) fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

5.W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

PŁATNOŚĆ

1.W sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl jedyną formą płatności jest przelew na konto bankowe Sprzedającego. Dane niezbędne do dokonania płatności dostępne są w zakładce „JAK KUPOWAĆ” oraz poniżej.

 

mBank

75 1140 2004 0000 3402 3409 9102

F.H.U.P. „MARKSTEP” 

ul. Floriańska 17/29, 

44-217 Rybnik 

 

2.Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

3.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 

4.W przypadku nie uregulowania należności za zamówienie do 5 dni roboczych od jego złożenia zostaje ono automatycznie anulowane.

  

DOSTAWA

1.Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Nie prowadzimy sprzedaży zagranicznej.

2.Czas wysyłki zamówionych produktów wynosi do 48h od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

3.Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4.W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link w emailu potwierdzającym zamówienie.

5.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem 

w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier, który zarazem nie ma prawa odmówić jego sporządzenia), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem sprzedaży (faktura, paragon) zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W razie braku towaru identycznego ze zwracanym następuje zwrot pieniędzy za dany towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.

Wysyłka glin i zanęt: Zarówno glina jak i zanęty pakowane są w worki foliowe. Może zdażyć się podczas wysyłki, że któryś worek otworzy się. Nie podlega to reklamacji ponieważ żaden z tych towarów nie traci swoich wartości z tego tytułu.

7.Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od wagi, kwoty zamówienia i widoczny przy jego składaniu. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

8.W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

GWARANCJA I SERWIS

1.Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl  są produktami nowymi i objętymi gwarancją producenta lub importera.

2.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3.Karty gwarancyjne, jeśli dany produkt takową posiada, Kupujący otrzymuje wraz 

z towarem. Standardowo nie są one podbite, a data na karcie gwarancyjnej jest datą zgodną z datą sprzedaży widniejącą na dowodzie sprzedaży dołączonym do tej karty. 

 

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady, uszkodzenia fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

•złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),

•złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

2.Wraz z reklamowanym produktem należy przesłać Sprzedającemu wypełnioną kartę gwarancyjną (jeśli takowa była dołączona do reklamowanego produktu).

3.F.H.U.P. „MARKSTEP” nie przyjmuje przesyłek z reklamacją odsyłanych za pobraniem.

4.Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

5.F.H.U.P. „MARKSTEP” odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

6.Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji jest Marek Stepnowski.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego www.gobio.rybnik.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego ww.gobio.rybnik.pl towary, 

 nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie, przez firmę F.H.U.P. „MARKSTEP”, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

4.F.H.U.P. „MARKSTEP” informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez F.H.U.P. „MARKSTEP” dane osobowe, ich zmianę lub do całkowitego usunięcia z systemu.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6.Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.gobio.rybnik.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

7.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego http://www.gobio.rybnik.pl zobowiązany jest do nie umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

8.Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.gobio.rybnik.pl/regulamin,4